bezwzględny


bezwzględny
bezwzględny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, bezwzględnyni, bezwzględnyniejszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieliczący się z nikim, z niczym, postępujący w sposób surowy, okrutny, nie zważając na racje innych; świadczący o takim postępowaniu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Był bezwzględny dla swoich rodziców. Prawo bezwzględne wobec przestępców. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który nie zawiera, nie dopuszcza wyjątków; całkowity, zupełny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wymagać bezwzględnego posłuszeństwa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który nie zmienia się, niezależnie od sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prawda bezwzględna. Czas bezwzględny. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwzględny — bezwzględnyni, bezwzględnyniejszy 1. «nie mający względów dla innych; świadczący o surowości, okrucieństwie; surowy, okrutny» Bezwzględny przełożony. Bezwzględne postępowanie. Być coraz bezwzględniejszym dla kogoś, w stosunku do kogoś. Być… …   Słownik języka polskiego

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego

  • iść — ndk, idę, idziesz, idź, szedł, szła, szli 1. «przenosić się z miejsca na miejsce, posuwać się stawiając kroki; stąpać, kroczyć; w pochodzie: maszerować» Iść pieszo, piechotą, na piechotę. Iść na palcach. Iść ostrożnie, pewnie, śmiało. Iść na… …   Słownik języka polskiego

  • absolutny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, absolutnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zupełny, całkowity, bezwyjątkowy, bezwzględny, najwyższego stopnia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Absolutny spokój. Absolutne bezpieczeństwo.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • killer — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. killererze; lm M. killererzy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bezwzględny, wielokrotny, zwykle płatny morderca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Killer wpadł. (CzK) Bezwzględny killer,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trzymać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, trzymaćam, trzymaća, trzymaćają, trzymaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mając, ściskać coś w dłoni, ustach, dziobie itp., nie puszczać tego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzymać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Slavic languages — Infobox Language family name=Slavic region=throughout Eastern Europe familycolor=Indo European fam1=Indo European fam2=Balto Slavic child1=East Slavic child2=South Slavic child3=West Slavic iso2=sla [ legend|#004040|Countries where a South Slavic …   Wikipedia

  • Polish phonology — For assistance in making phonetic transcriptions of Polish for Wikipedia articles, see . Vowels The Polish vowel system is relatively simple with only six oral and two nasal vowels. All Polish oral vowels are monophthongs, which are shown to the… …   Wikipedia

  • argument — 1. Argument siły «przewaga wykorzystywana w bezwzględny sposób»: Dla Ribbentropa, do którego przemawiały wyłącznie argumenty siły tym skuteczniejsze, im większą dysponowały liczbą dywizji, czołgów, samolotów, okrętów, dział i bogactw naturalnych …   Słownik frazeologiczny

  • pies — 1. pot. A to pies? «a to się nie liczy? nie ma znaczenia?» 2. pot. (Coś) goi się, zagoiło się na kimś jak na psie «czyjeś rany, zadrapania goją się szybko, łatwo»: Zerknęła raz jeszcze w moją stronę i dodała łagodniej: – do not worry... zagoi się …   Słownik frazeologiczny